Snacka om att ha pli på folk

publicerat i <3;
Haha alltså jag skriver bara för att komma ihåg denna metod när jag också blir... seriös. Gifter mig.. typ.

Donna: Hey Eric, can you hand me a cookie?
Eric: No, I can't reach when I'm driving.
Donna: Come on, please, just one cookie.
Eric: Just wait till I stop.
Donna: COOKIE!!!

HAHAHAHA

(Ep4S5 slutet)